Gegevens kind

Voornaam
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Let op! Vul de geboortedatum als volgt in:     DD-MM-YYYY (inclusief de streepjes)
In het bezit van een VVE/CJG-indicatie*
* Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bepaalt of jouw kind recht heeft op een Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)-indicatie. Deze indicatie kan worden afgegeven omdat het kind extra ondersteuning nodig heeft op bepaalde ontwikkelingsgebieden, zoals bijvoorbeeld de taalontwikkeling.

Gegevens aanvrager

Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Geslacht
Telefoonnummer privé
Adres
Postcode
Woonplaats
E-mail
Telefoonnummer werk
Heeft u een partner, zo ja vul de velden hieronder ook in
Achternaam partner
Voorletter partner
Geslacht partner
Telefoonnummer partner privé
Telefoonnummer partner werk

Voorkeuren

 Selecteer de peuterspeelzaal van uw voorkeur

Eerste keuze
Tweede keuze
Derde keuze

Gewenste opvang

Gewenste dagenPlaatsingsdatum
Let op! Vul de plaatsingsdatum als volgt in: DD-MM-YYYY (inclusief de streepjes)

Opmerkingen

Heeft u nog opmerkingen?

* Met het invullen van dit formulier geef je toestemming om de hier vermelde persoonsgegevens te gebruiken voor het omschreven doel. KIJK peuterspeelzalen garandeert dat we zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens uitsluitend voor de hier omschreven doeleinden. De persoonsgegevens worden alleen gedeeld indien dit nodig is voor de verwerking van het verzoek. De toestemming kun je te allen tijde intrekken. Deze persoonsgegevens worden verwijderd na afloop van de (wettelijke) bewaartermijn. Voor de volledige privacyverklaring van KIJK peuterspeelzalen kun je terecht op de website van KIJK peuterspeelzalen (https://www.kijkpeuterspeelzalen.nl/privacyverklaring.html).