Klachten

KIJK peuterspeelzalen is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen voor klachten van ouders en oudercommissies. Dit is een externe commissie die klachten in behandeling neemt. Voor het reglement verwijzen we naar de website van De Geschillencommissie.

In goede handen

Uw kind is bij ons in goede handen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft. U kunt zich dan ook rechtstreeks tot ons richten en de klacht bij ons aangeven. Daarvoor hebben wij onderstaande klachtenprocedure.

Klachten
1.0Geef hieronder eerst aan welk onderdeel van KIJK peuterspeelzalen uw klacht betreft: