Kwaliteit

Team van deskundigen
Op alle peuterspeelzalen van KIJK peuterspeelzalen werkt dagelijks een team gediplomeerde pedagogisch medewerkers, op een aantal locaties aangevuld met gemotiveerde vrijwilligers. De leidinggevende is verantwoordelijk voor de bezetting op de groepen. Bij afwezigheid van de vaste pedagogisch medewerker zorgt zij voor een goed opgeleide invaller. In het pedagogisch beleidsplan van KIJK peuterspeelzalen vindt u verdere informatie hierover, maar ook over VVE en beroepskrachten.

Groepsgrootte

Opvangvorm Leeftijd Aantal kinderen Aantal medewerkers
Peuteropvang 2 - 4 jaar 16 2