KIJK De Bereboot

Peuteropvang KIJK De Bereboot bevindt zich in basisschool De Driemaster in Voorburg en biedt peuters dagelijks diverse, uitdagende activiteiten. De peuteropvang werkt met het VVE-programma Puk & Ko dat de kinderen goed voorbereid op de bassischool. Door middel van thema's die aansluiten bij de interesse van de peuters stimuleren wij de ontwikkeling van de Nederlandse taal, besteden wij aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling en de ruimtelijke ontwikkeling van de peuter. Op de peuteropvang wennen de kinderen aan het gezamenlijk beleven van activiteiten. Al lerend en spelend werken de kinderen samen en leren zij te luisteren. De peuteropvang heeft twee groepen:

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Groep 1 08.30 - 11.30 08.30 - 11.30 08.30 - 11.30 08.30 - 11.30 08.30 - 11.30
Groep 2 12.15 - 15.15 12.15 - 15.15 - 12.15 - 15.15 -

De ontwikkeling van de peuters wordt nauwkeurig bijgehouden aan de hand van observatielijsten. De peuteropvang bereidt de kinderen voor op de basisschool. Om de overgang naar de basisschool goed te laten verlopen, is er overleg met de leerkrachten van de onderbouw.

Ouders worden betrokken bij het VVE-programma (voorschool)
Voorafgaand aan de thema’s die in de groep behandeld worden, is er een ouderochtend. Op deze ochtenden leggen we aan u uit waar we de komende 4 weken aan werken. Op deze manier wordt u betrokken bij de peuteropvang en de ontwikkeling van uw kind.

Doorstroom naar de buitenschoolse opvang (BSO)
Na de peuteropvang stromen veel peuters door naar de buitenschoolse opvang. KIJK peuterspeelzalen biedt deze opvangvorm niet, maar werkt nauw samen met Dak kindercentra. Kindercentrum Eva Dak, onderdeel van Dak kindercentra, biedt de kinderen van basisschool De Driemaster en De Dijsselbloem buitenschoolse opvang. Hierdoor kunnen de peuters in een veilige omgeving plezier maken en bijkomen van de schooldag.

Kom eens kennismaken
Wilt u een keertje langskomen om de peuteropvang te bekijken en kennismaken met de pedagogisch medewerkers, neem dan contact op met de locatie via het telefoonnummer 070 386 94 14.

Vast team
Bij KIJK De Bereboot werkt het volgende vaste team van pedagogisch medewerkers:
• Els Munier - Blankenspoor

• Agaath Stolk - Ammeraal

• Christina Koren

Inspectierapport
De GGD inspecteert jaarlijks de KIJK peuterspeelzalen. Hier vindt u het meest recente inspectierapport van KIJK De Bereboot.

KIJK De Bereboot · Spinozalaan 175 · 2273 XG Voorburg · 070 386 94 14