KIJK De Peuterkaravaan

KIJK De Peuterkaravaan is een peuteropvang voor peuters van 2 tot 4 jaar. De peuteropvang heeft een prachtige eigen locatie met een afgesloten buitenspeelplaats. KIJK De Peuterkaravaan bevindt zicht op het terrein van de basisschool de Oase waar de peuteropvang tevens nauw mee samenwerkt. Inmiddels bestaat KIJK De Peuterkaravaan al meer dan 25 jaar.KIJK De Peuterkaravaan beschikt over vijf groepen. De peuters spelen iedere ochtend en middag met veel plezier samen in een veilige omgeving. De activiteiten op de peuteropvang staan steeds weer in het teken van een thema waarop de pedagogisch medewerkers de verhaaltjes, liedjes, knutselwerkjes en fantasiespelletjes op aanpassen. Zo ontwikkelt iedere peuter zich in zijn of haar eigen tempo. De pedagogisch medewerkers stimuleren hiermee de taalontwikkeling, de grove en fijne motoriek en de creatieve en sociaal-emotionele ontwikkelingen. Spelenderwijs en met veel humor draagt KIJK De Peuterkaravaan een steentje bij aan de toekomst van iedere peuter.Wilt u meer informatie ontvangen of een keertje langskomen om een kijkje te nemen bij KIJK De Peuterkaravaan neem dan contact op met de pedagogisch medewerkers via het telefoonnummer 070 368 77 50. Daarnaast kunnen de peuters doorstromen naar de buitenschoolse opvang (BSO) van Dak kindercentra, welke samenwerkt met basisschool De Oase. Zo blijven de peuters in een vertrouwde omgeving en kunnen zij als kleuter met hun peutervriendjes op de BSO spelen!Heeft u ook behoefte aan dagopvang voor wellicht uw andere kind(eren)? Dak kindercentra biedt dagopvang in kindercentrum Timo Dak aan de Kokosnootstraat 84. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Sonja Bernhart via het telefoonnummer 06 46 25 65 72.OpeningstijdenKIJK de Peuterkaravaan is open op de volgende tijden:

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Ochtend 08.30 - 12.00 08.30 - 12.00 08.30 - 12.00 08.30 - 12.00 08.30 - 12.00
Middag 12.30 - 15.00 12.30 - 15.00 12.30 - 15.00 12.30 - 15.00

Vier-ogen-en-orenprincipe

Bij KIJK de Peuterkaravaan geven we invulling aan het vier-ogen-en-orenprincipe. We zorgen dat een pedagogisch medewerker gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Er zijn altijd twee volwassenen tegelijkertijd aanwezig. Daarnaast geven de open en transparante ruimtes in onze peuteropvang de mogelijkheid om gezien en gehoord te worden.Vast team

Bij KIJK de Peuterkaravaan werkt het volgende vaste team van pedagogisch medewerkers:- Claire Schotkamp – Paterson

- Anita Witte – van Kraaijenoord

-  Suzan PolatInspectierapport

De GGD inspecteert jaarlijks de KIJK peuterspeelzalen. Hier vindt u het meest recente inspectierapport van KIJK de Peuterkaravaan.

KIJK De Peuterkaravaan · Donker Curtiusstraat 4 ·2555 XW Den Haag · 070 368 77 50