KIJK De Speeldoos

Bij KIJK De Speeldoos werken de pedagogisch medewerkers met het peutervolgsysteem. Dit houdt in dat zij de peuters volgen bij de ontwikkelingen die zij opdoen op de peuteropvang. Gedurende het verblijf van de peuter vinden er gemiddeld twee observatiemomenten plaats. Het eerste moment vindt plaats bij 6 maanden op de peuteropvang en het tweede moment bij 3,5 jarige leeftijd van de peuter. De pedagogisch medewerkers observeren onder andere de sociaal-emotionele ontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling en fijne en grove motorische ontwikkelingen. Deze observaties houden zij bij en bespreken ze vervolgens met de betreffende ouder(s).

KIJK De Speeldoos vindt het belangrijk te werken met het peutervolgsysteem om eventuele achterstanden of problemen vroegtijdig te kunnen signaleren. Hierdoor kan de peuteropvang een, wellicht te grote, achterstand voorkomen waardoor de overstap van de peuteropvang naar groep 1 van de basisschool soepeler verloopt. Kinderen bij KIJK De Speeldoos krijgen voorrang op de Groen van Prinstererschool.

Wilt u een keertje langskomen om de peuteropvang te bekijken en kennismaken met de pedagogisch medewerkers, neem dan contact op met leidinggevende Angela Verdoes via het telefoonnummer 06 46 25 65 77 of via averdoes@kijkpeuterspeelzalen.nlDak kindercentra verzorgt tevens buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van de Groen van Prinstererschool en basisschool Pius X.

Openingstijden
KIJK De Speeldoos is open op de volgende tijden:

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Ochtend 08.30 - 11.30 08.30 - 11.30 08.30 - 12.15 08.30 - 11.30 08.30 - 11.30
Middag

Vast team
Bij KIJK De Speeldoos werkt het volgende vaste team van pedagogisch medewerkers:
• Paula Hoek - van der Elst
• Zefarina Rocha
• Irene Crul

Inspectierapport
De GGD inspecteert jaarlijks de KIJK peuterspeelzalen. Hier vindt u het meest recente inspectierapport van KIJK De Speeldoos.

 KIJK De Speeldoos · Paradijsstraat 51· 2275 EK Voorburg · 070 387 67 34