KIJK Lydie Plate

VVE-peuteropvang KIJK Lydie Plate biedt opvang aan kinderen tussen de 2 en 4 jaar en beschikt over twee VVE-groepen (VVE-programma Puk&Ko).

De peuteropvang biedt veel soorten speelmogelijkheden aan voor de verschillende leeftijdsgroepen. Hierdoor stimuleert KIJK Lydie Plate een brede ontwikkeling van de peuters. Dit gebeurt zowel op het gebied van motorische vaardigheden als op het gebied van sociale vaardigheden, creativiteit en taalvaardigheid. Kinderen leren hierbij samen te spelen en te luisteren. Daarnaast werkt de peuteropvang met diverse thema’s waardoor de peuters kennismaken met verschillende aspecten uit de maatschappij. Veel van deze thema’s komen in de kleutergroepen op de basisschool tevens aan bod.

Met een evenwichtig dagprogramma creëert de peuteropvang veel duidelijkheid en structuur voor de peuters. De pedagogisch medewerkers observeren de peuters in hun ontwikkeling en geven zo nodig bij de ouders aan waaraan zij meer aandacht kunnen besteden bij hun peuter. Veel van de peuters stromen na de peuteropvang door naar basisschool De Dijsselbloem. KIJK Lydie Plate werkt met deskundige pedagogisch medewerkers die veel aandacht voor de peuters en ouders hebben.

Kennismaken?
Wilt u een keertje langskomen om de peuteropvang te bekijken en kennismaken met de pedagogisch medewerkers, neem dan contact op met leidinggevende Angela Klapwijk via het telefoonnummer 06 29 60 26 43 of via aklapwijk@kijkpeuterspeelzalen.nl. Wellicht heeft u na de peuteropvang behoefte aan buitenschoolse opvang (BSO). Kindercentrum Eva Dak, onderdeel van Dak kindercentra is, naast KIJK peuterspeelzalen, ook een samenwerkingspartner van bassischool De Dijsselbloem en verzorgt daar de BSO voor kinderen van basisschool De Dijsselbloem en De Driemaster. Daarnaast biedt kindercentrum Eva Dak ook voorschoolse opvang (VSO) aan kinderen van 4 tot 12 jaar van de Dijsselbloem, de Essesteijnschool, en de Driemaster.

Openingstijden
KIJK Lydie Plate is open op de volgende tijden:

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Ochtend        08.30 - 11.30 08.30 - 11.30 08.30 - 11.30 08.30 - 11.30    08.30 - 11.30  
Middag 12.15 - 15.15  12.15 - 15.15

-

12.15 - 15.15

-

Vier-ogen-en-orenprincipe
Bij KIJK Lydie Plate geven we invulling aan het vier-ogen-en-orenprincipe. We zorgen dat een pedagogisch medewerker gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Er zijn altijd twee volwassenen tegelijktijdig aanwezig. Daarnaast geven de open en transparante ruimtes in onze peuteropvang de mogelijkheid om gezien en gehoord te worden.

Vast team
Bij KIJK Lydie Plate werkt het volgende vaste team van pedagogisch medewerkers:

• Marleen Rijkers Meinen
• Selma Vrijenhoek
• Helma van der Kleij

Inspectierapport

De GGD inspecteert jaarlijks de KIJK peuterspeelzalen. Hier vindt u het meest recente inspectierapport van KIJK Lydie Plate.

KIJK Lydie Plate · Delflandlaan 6 · 2273 CS Voorburg · 070 21 81 850