Beleid

Pedagogisch beleid
In het pedagogisch beleidsplan leest u onder andere de kaders voor het pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerkers en hoe de opvang van uw peuter plaatsvindt.

Plaatsingsbeleid
In het plaatsingsbeleid van KIJK peuterspeelzalen vindt u informatie over de werkwijze van KIJK peuterspeelzalen bij onder andere aanmelding en plaatsing van kinderen, bij wijzigingen in de opvang en de beëindiging ervan.

Privacyverklaring
KIJK peuterspeelzalen gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In de privacyverklaring kunt u nalezen op welke wijze wij hiermee omgaan.