Veelgestelde vragen harmonisatie

Uitleg

1. Wat houdt de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in?
Met deze wet worden de kwaliteitseisen voor zowel de peuterspeelzalen als voor de kinderopvang aangepast en gelijk getrokken (geharmoniseerd). De peuterspeelzaal heet voortaan ‘peuteropvang’.

Door de Harmonisatiewet hebben alle ouders die voldoen aan de voorwaarden van de Belastingdienst recht op kinderopvangtoeslag. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan betaalt de gemeente een deel van de kosten voor de peuteropvang. De bijdrage wordt vanaf 2018 een uurprijs in plaats van een maandprijs, u ontvangt hiervoor elke maand een factuur.

Kosten

2. Wat ga ik betalen voor de peuteropvang?
Voor peuteropvang betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage. Vanaf 2018 ontvangt u maandelijks een factuur met daarop uw eigen bijdrage. In het stappenplan tegemoetkoming kunt u zien welke tegemoetkomingen u kunt aanvragen en hoe u dit kunt doen.

3. Heb ik bij peuteropvang recht op kinderopvangtoeslag?
Om kinderopvangtoeslag te ontvangen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Op www.toeslagen.nl kunt u bekijken of u recht heeft op kinderopvangtoeslag en hoe u deze kunt aanvragen.

4. Ik heb geen recht op kinderopvangtoeslag. Wat nu?
Is uw kind tussen de 2,5 en 4 jaar? Dan komt u in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente voor 240 uur per jaar. U betaalt zelf een inkomensafhankelijke bijdrage en de gemeente betaalt de rest. U ondertekent hiervoor een verklaring waarin staat dat u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag (zie documenten onderaan de vragen) en vraagt een inkomensverklaring van 2016 aan. Deze kunt u met uw DigiD online downloaden op de website van de Belastingdienst. Beide verklaringen stuurt u naar klantadvies@kijkpeuterspeelzalen.nl.

5. Wat is de ouderbijdrage als ik geen recht heb op kinderopvangtoeslag?
De bijdrage wordt door ons vastgesteld aan de hand van het inkomen (van uzelf en uw partner samen) op dezelfde wijze als voor ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Wanneer u geen recht op kinderopvangtoeslag heeft, kunt u voor 240 uur per jaar (40 weken) een tegemoetkoming ontvangen van de gemeente. Onderteken hiervoor de verklaring géén recht op kinderopvangtoeslag (zie documenten onderaan de vragen). Vraag daarnaast een gratis inkomensverklaring van 2016 aan (van uzelf en uw partner) via de Belastingdienst. Gebruik hiervoor uw DigiD. Heeft u deze nog niet, vraag deze dan aan via https://digid.nl/aanvragen. Stuur beide verklaringen naar ons toe via klantadvies@kijkpeuterspeelzalen.nl onder vermelding van uw debiteurnummer. Wij berekenen vervolgens de hoogte van uw eigen bijdrage. Zonder inkomensverklaring berekenen wij het tarief op basis van de hoogste inkomensklasse.

6. Ik woon in een andere gemeente dan waar mijn kind naar de peuteropvang gaat. Kom ik nog wel in aanmerking voor de gemeentelijke tegemoetkoming?
Ja, dit geldt voor de gemeente Den Haag en Leidschendam-Voorburg. Woon je in een andere gemeente, neem dan contact op met je eigen gemeente om te bekijken of je in aanmerking komt voor een gemeentelijke toeslag.

7. Mijn inkomen wijzigt. Wat moet ik doen?
Ontvangt u kinderopvangtoeslag?
Gaat u meer of minder verdienen en heeft u recht op kinderopvangtoeslag? Pas uw inkomen dan aan via Mijn Toeslagen.

Ontvangt u een gemeentelijke tegemoetkoming?
Gaat u minder verdienen en ontvangt u een gemeentelijke tegemoetkoming? Lever bij ons uw gewijzigde inkomensgegevens aan waaruit dit blijkt. Op basis hiervan kunnen wij een her-inschaling aanvragen bij de gemeente. Gaat u meer verdienen? Dan hoeft u niks te doen.

Baan kwijt?
Bij baanverlies stuurt u ons de uitkeringsbeschikking van het UWV. Op basis hiervan kunnen wij een her-inschaling aanvragen bij de gemeente.

8. Ik kom ineens wel in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Wat moet ik doen?
Komt u tijdens de plaatsing van uw kind op de peuteropvang toch in aanmerking voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst? Dan vervalt uw recht op de gemeentelijke tegemoetkoming. U bent verplicht dit aan ons te melden. U kunt vervolgens de kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst aanvragen.

9. Mijn kind heeft een Ooievaarspas (alleen van toepassing bij KIJK de Peuterkaravaan). Krijg ik dan korting op de kosten?
Vanaf het moment dat uw kind 2,5 jaar is, betaalt de gemeente het deel dat u normaal zelf zou moeten bijdragen. Wij hebben hiervoor een kopie van de Ooievaarspas nodig. Stuur deze naar klantadvies@kijkpeuterspeelzalen.nl.

Peuteropvang met VVE-indicatie

10. Mijn kind heeft een VVE-indicatie voor ‘extra speeltijd’ van het consultatiebureau. Wat heeft dat voor consequenties?
Op een locatie met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) kan uw kind 240 uur extra naar de peuteropvang. Dit ‘derde en vierde dagdeel VVE’ wordt helemaal betaald door de gemeente.

Voor de ‘eerste’ 240 uur betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage aangevuld met een gemeentelijke bijdrage. Als u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage aangevuld met kinderopvangtoeslag. U kunt over de ‘extra’ VVE-uren géén kinderopvangtoeslag aanvragen, aangezien de gemeente deze betaalt.

11. Mag ik zelf mijn dagdelen bepalen of ruilen bij een VVE-peuteropvang?
Bij de meeste locaties zijn de dagdelen vastgesteld en kunt u niet zelf de dagdelen bepalen. Door met vaste dagdelen te werken, kunnen zoveel mogelijk kinderen van deze voorziening gebruikmaken. We kunnen de kinderen op deze manier zo goed mogelijk laten profiteren van het VVE-programma. Incidenteel ruilen van dagen is daarom niet mogelijk. Uiteraard kunt u wel een verzoek indienen om de vaste dagdelen structureel te wijzigen. Neem hiervoor contact op met het team Klantadvies via klantadvies@kijkpeuterspeelzalen.nl of 070 750 21 10. Indien het mogelijk is en u hiervoor kiest, ontvangt u een nieuwe plaatsingsovereenkomst, ter bevestiging van de wijziging. 

Overig


12. Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd?
Onze medewerkers gebruiken uw gegevens alleen voor het vaststellen van de hoogte van de gemeentelijke bijdrage en uw ouderbijdrage. Als u uw inkomensgegevens niet aan ons door wilt geven, zijn we genoodzaakt u in de hoogste inkomenscategorie in te delen.

Benodigde documenten