Voorschool

Peuters vanaf 2 jaar kunnen naar de Voorschool. Ze bereiden zich spelenderwijs voor op de basisschool. De peuters komen op verschillende dagdelen samen en zetten elke keer weer belangrijke stappen in hun ontwikkeling. De pedagogisch medewerkers bij KIJK Lydie Plate en bij KIJK De Bereboot werken met het voorschools programma ‘Uk&Puk’.

Uk&Puk
Uk&Puk is een voorschools programma dat de brede ontwikkeling van peuters stimuleert. De thema's binnen het voorschools programma waar de pedagogisch medewerkers aandacht aan besteden, komen rechtstreeks uit het dagelijks leven van peuters.

Bekijk de folder met meer informatie over de Voorschool bij KIJK peuterspeelzalen.